Design, teori

Lite teorier angående design och uppläggning

Färger, geometriska former och designer, storlekar och proportioner.

Färg

Färger kan framkalla en känsla av varmt eller kallt, säsong som sommar eller vinter. Man kan även använda färger till att uttrycka glädje, hopp, ledsamhet, ensamhet, kärlek, olika humör.

Varma färger: röd, orange, olika gula som gulaktig grönt.

Kalla färger: Lila, olika blå, mörkgrönt.

I allmänhet så är det bäst att använd de varma färgerna i förgrunden och de kalla i bakgrunden för att få ett intryck av djup och rymd.

Mörka färger: Generellt bra för lite mindre element eftersom de drar uppmärksamhet till sig och hjälper till att få ögat att dras till de mindre elementen.

Ljusa färger: Fungerar bra till lite större element som skulle verka för tunga och intensiva om de skulle ha mörk nyans.

Färgerna kan brytas ner i flera olika kategorier som primär, sekundär, tertiär och komplementär. De är alla relaterade till en annan genom färghjulet.

Primära färger

Röd, gult, blått. Alla andra färger är gjorda från dessa.

 

Sekundära färger

Mixar man ihop två av de primära färgerna så resulterar det i de sekundära färgerna orange (rött/gult), grönt (blått/gult) och lila (rött/blått). De sekundära färgerna hittar du emellan de primära färgerna i färghjulet. Mixar du ihop alla de primära färgerna så blir det svart, grått eller brunt.

 

Tertiära färger

Tertiära färger finns emellan de primära och sekundära färgerna i hjulet. Varje tertiär färg får du fram genom att blanda ihop en primär med en intilliggande sekundär färg. Blått och grönt kan kombineras till den tertiära färgen blå-grönt.

 

Komplementära färger

Komplementära färger är de färger som du hittar på motsatt sida av varandra i färghjulet. Används de i lika proportioner vid en uppläggning eller vid en skapelse à la Jan Hedh kan de skapa perfekt balans. Exempel på komplementära färger: Gult och lila, blått och orange, rött och grönt. Svart och vitt är också motsatser, som tekniskt inte är några färger, kan också användas tillsammans för att skapa perfekt balans.

 

Triadiska färger

Triadiska färger hittar du vid de tre motsatta hörnorna av färghjulet. Exempelvis grönt, orange, och violett är trefaldiga färger. Kan som med komplementära färger användas för att skapa perfekt balans.

 

Färger och mening

Vit: Renhet, sanning, oskuldsfull, trohet, liv, fred

Svart: Ledsamhet, slutet, kaos, tystnad, sorg

Röd: Aggression, blod, styrka, ilska, impulsivitet, kärlek

Grön: Hopp, harmoni, balans, ungdom, lugn, förnyelse

Blå: Ansvar, andlighet, trohet, lojalitet, renhet, forskning

Orange: Visdom, inspiration, entusiastisk, sällskaplighet

Gult: Skicklighet, intelligens, öppenhet, kreativitet, lycka

Lila: Baptism, födelse, kärlek, mjukhet, försiktighet, ömhet

Grått: Balans, sorg, uttråkad, neutralitet, värme

Brunt: Nedbrytning, döda löv, förräderi, sorg, 

 

Färgkombinationer på västkusten

Blåvitt: Disco

Grönsvart: Himmel och helvete, Rock'n'Roll

Storlek och proportion

När man sätter ihop ett konstnärligt stycke à la Jan Hedh så skall de utsöndra styrka, harmoni och elegans. Ett estetisk korrekt stycke måste ha en fokuspunkt som gör att ögat dras in i den kreativa kompositionen.

Det gyllene snittet

Visuella artister har studerat det bästa sättet att visa upp deras objekt och har upptäckt ett matematiskt fenomen som kan vara användbart för att bestämma var den bästa platsen är att sätta fokuspunkten för konstnärliga kompositioner.

Artister och arkitekter har använt konceptet av det gyllene snittet i flera år för att avgöra proportionerna av deras verk och samma snitt kan användas för att ungefär räkna ut den idealiska höjden eller bredden för ett konstnärligt stycke eller för att räkna ut var fokuspunkten skall vara. Det kan vara lite krångligt att räkna ut det gyllene snittet. Bredd + djup dividerat med två multiplicerat med 1,618033. Exempel Längd 30 cm + djup 24.27 = 54,27/2 = 27,135 x 1,618033 = 43,90. Höjden skall alltså vara 43,90 cm.

Det gyllene snittet är ett ganska säkert sätt att åstadkomma perfekt balans och symmetri i ett konstnärligt stycke. Om det konstnärliga i exemplet hade varit lägre än 43,90 cm så skulle den uppfattas alldeles för tung för den höjden.

Hitta fokuspunkten

När man tittar på en uppläggning på en tallrik eller ett fat så vill ögat automatiskt försöka att tolka intrycken från bilden. Det finns vanligtvis en fokuspunkt, som sticker ut och gör så att ögat dras dit och denna fokuspunkt bör ge ett intryck av vad uppläggningen handlar om. Det är väldigt viktigt att överväga var fokuspunkten skall vara i en uppläggning. Men de flesta uppläggningar de konstnärliga styckena är ofta olika och kreatören måste bestämma den bästa designen för varje och det finns grundläggande matematiska regler som kan hjälpa till att ungefärligt bestämma var den bästa fokuspunkten är i en uppläggning eller stilleben.

För att hitta fokuspunkten kan man ta hjälp av det gyllene snittet. Dela höjden av det du skall ha en fokuspunkt på med 1,618033. Resultatet är den idealiska höjden för fokuspunkten. Skall du hänga upp en tavla på väggen? Höjd på väggen 242 cm/1,618033 = 149 cm högt upp på väggen skall du hänga tavlan på Gais A-lag.

Har du fler en sak att lägga upp på tallriken/fatet/väggen? Då använder du först storleken på exempelvis tallriken som bas med hur högt det skall vara. Var fokuspunkterna skall vara beror på storleken på tallriken. Det du lägger på den stora tallriken bör vara högre när du presenterar flera saker i en grupp, än när du presenterar något individuellt på en mindre tallrik.

Regeln om tredjedelar

Regeln om tredjedelarna är en enkel väg till att identifiera den idealiska fokuspunkten. Använder du både det gyllene snittet och regeln om tredjedelarna så kommer du fram till ungefärligen samma fokuspunkt men regel om tredjedelarna är mycket enklare att förstå. Regeln säger att om du dividerar en bild i lika tredjedelar både vertikalt som horisontellt så kan skiljelinjerna användas som guide för var fokuspunkten skall vara på bilden. Bara dela ramen (tallriken) i nio delar (fack, rutor) genom att använda två lika streck vertikalt och två lika streck horisontellt. Dessa streck kommer att mötas på fyra ställen och dessa korsningar kommer att representera de idealiska fokuspunkterna. Använder du regeln om tredjedelarna så hjälper denna dig att förhindra att det ser för trångt, fullt ut på tallriken. Det gör så att objektet får mer plats, kan ”andas”. Men kom ihåg att det alltid finns undantag för alla regler. Ibland kanske man vill skapa en känsla av lite mer spänning genom att strunta i alla regler.

 

 

 

 

Bredd 15 cm. Fokuspunkten (linjen) ligger vid 9,27 (15/1,618033)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra fokuspunkter i mitten där linjerna korsas.

Sammanfattning

De element du väljer att inkludera bör reflektera dina egna personliga smaker vad gäller färger och former men det bör också vara balanserat samt representera ditt restaurangköks koncept. Du kanske väljer att arbeta med mer realistiska element hämtade från naturen som är enkla att känna igen för betraktaren men som kan vara svårt att kopiera bra, eller med mer abstrakta element som är enklare att skapa men svårare för betraktarens öga att identifiera. Kom ihåg till din slutgiltiga design att alla element måste vara i balans och i harmoni med varandra och det skall vara lätt för betraktaren att förstå.

Ta först reda på var fokuspunkterna är på tallriken. Fortsätt sedan uppläggningen med att göra en mjuk kurva eller en rak linje med puré, sås eller något liknande. Sen börjar du att arrangera de element du skall använda på kurvan eller linjen. Börja med det du tycker är de viktigaste elementen på huvudfokuspunkterna. Är det många små element som du vill använda är det bäst att gruppera dem nära varandra som att de hör ihop istället för att sprida ut dem över hela tallriken. Kom ihåg att varje konstnärligt stycke har en början och ett slut, och placeringen av de viktigaste elementen skall hjälpa till att leda ögat från botten till toppen, höger till vänster eller tvärtom. Kom också ihåg att när det kommer till textur, form och färg, motsatser dras till varandra. Du kanske behöver överväga att använda en mix av motsatta texturer, former och färger som grov och mjuk textur, matt och skinande yta, runda och rektangulära former.

Under tiden du lägger upp så kommer det att bildas tomma ytor som är viktiga för att det skall se lätt, luftigt och elegant ut och detta är viktigt så det inte ser överfullt ut. Kom ihåg att mer är inte nödvändigtvis bättre och försök inte att använda mer än nödvändigt på tallriken för att uttrycka det du vill. Tallriken bör ha en känsla av rörlighet, se lätt ut och att det är talande för ögat att se på.

Formerna och färgerna kan vara det viktigaste vid en uppläggning. När du vet vad du skall lägga upp så är det dags att bestämma vilka färger du skall använda. En huvudfärg bestämmer man sig för vanligtvis som kompletterar till huvudtemat på tallriken och denna färg brukar vara en primär färg. För att vara säker på att det inte blir för färggrant eller för många så är det bra att använda endast en huvudfärg. Beroende på vilken huvudfärg du valt, välj en sekundär färg att använda mer sparsamt. Och när det gäller andra färger som skall komplettera brukar för det mesta fungera och det är alltid en god idé att välja en motsatt färg till den andre på färghjulet.

Innan du lägger upp bör du bestämma vilka olika tekniker som passar bäst till det du vill lägga upp. Det kan se helt olika ut på tallriken beroende på om det du skall lägga upp är platt, krusigt eller som puré. Ibland ser det bäst ut om alla komponenter är platta och som gör att det ser lugnare ut på tallriken medan andra komponenter behöver ha många konturer, höjder och vara krusigt.

När gästen sitter och väntar på att du skall lägga upp maten så blir det enklare och inte så stressigt om du har planerat och tagit dig att träna på de olika delarna och teknikerna du vill ha på tallriken. När du arbetar se till att det är rent och snyggt omkring dig så du kan arbeta precist och ta dig den tid du behöver utan att maten kallnar för ett perfekt resultat varje gång. När du har fått fram ett perfekt resultat och du känner dig säker med de olika teknikerna, arbeta med att förbättra tiden det tar för dig att lägga upp varje tallrik. Varje steg kan säkert förbättras. Du kanske kan titta på om dina verktyg och övriga hjälpmedel kan förbättras för att hitta på nya kreativa kreationer. Du bör alltid starta med basen i din uppläggning, sedan de vanligaste garnityren och på slutet förfinar du uppläggningen med några mindre dekorativa element. Försök att hålla din arbetsyta ren och snygg och sprid inte ut dig i köket och se till att alla dina nödvändiga verktyg och ingredienser hålls inom räckhåll. Lägg bort allt som du inte behöver och att det alltid är rent och snyggt på din plats. Mise en place! Försök också minimera allt ditt svinn för att spara på kostnaderna.

Ett sätt att träna på uppläggningar med de olika teknikerna och din mise en place är att lägga upp miniportioner till dig själv eller bara för ett fåtal. Varför inte lägga in en tidspress också i träningen ibland. Lägger du in tidspress vid övningarna så vänjer du dig vid pressen på en rusning i köket och förbereder dig också för vad du skall hitta på om någonting går snett (och det kommer det att göra). Under tiden du övar så blir du kanske frestad att slänga sådant som gick fel. Du får inte slänga någonting som går snett utan du skall lära dig att ”fixa” det med en gång så du få ett bra självförtroende och kan bli en stark konkurrent till de övriga i köket.

Kom ihåg att vara kreativ är bara en liten del när du skall designa vackra tallrikar. Det är också nödvändigt att förstå alla de olika teknikerna du behöver för att få din kreativitet i att utmynna i något som du kan använda. Det kan vara väldigt frustrerande att utveckla kreativa idéer utan att ha det tekniska kunnande och expertis du behöver för att utföra och uttrycka dem. Det är därför mycket viktigt att lära sig de grundläggande matlagningsteknikerna innan du börjar med alla dina kreativa idéer.

Med noggranna förberedelser, en stark förståelse av principerna i design, och kunna behärska de viktigaste matlagningsmetoderna så kommer du att vara på god väg mot din egen personliga stil med att göra skapa fantastiska vinnande uppläggningar.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

21.06 | 10:42

Tack för informationen

...
19.05 | 13:46

Tack så mycket, spännande och viktiga information för mig.

...
01.05 | 23:18

Verkligen den här sidan för mig mycket intressant och varje gånger kan man lära sig så mycket.

...
28.04 | 20:58

Tack så jättemycket för att den här sidan eftersom man lär sig så mycket.

...
Du gillar den här sidan